CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Methodology for Modular Discrete Event Simulation

Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Information Control Problems in Manufacturing 2006, in proceedings of the 12th IFAC International Symposium, St Etienne, France, 17-19 May 2006/eds. Dolgui A., Morel G., Pereira C. E. Vol. 2 (2006), 12, p. 431-436.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 25054

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Systemteknik
Produktionsteknik
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur