CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identifiering av kritiska parametrar vid myocardscinitgrafi med IQ-SPECT

Sokratis el Mantani Ordoulidis ; Mats Stenström ; Peter Hammersberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning)
Svensk förening för nuklearmedicin Vårmöte i Umeå 17-19 maj 2017 (2017)
[Konferensbidrag, poster]

Med IQ-SPECT (Siemens) kan insamlingstiden vid myocardscinitgrafi reduceras till 4 minuter. Ny kollimatorteknik och rekonstruktionsalgoritmerger möjligheter till korta undersökningstider och samtidigt attenueringskorrektion med lågdos-CT. Vi har använt statistisk försöksplanering för att identifiera kritiska parametrar i samband med insamling och rekonstruktion av myocardscintigrafi med IQ-SPECT. Studien är utförd med antropomorfiskt fantom på två orter med likvärdiga system. Syftet är att identifiera parametrar, och samspel mellan parametrar, som påverkar bildkvalitet och utvärderingsvariabler.

Nyckelord: myocardscinitgrafi, IQ-SPECT, utvärderingsprecision, mätsystemanalysDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-07-05. Senast ändrad 2017-07-05.
CPL Pubid: 250533

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Radiologi och bildbehandling

Chalmers infrastruktur