CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hypercyclic sequences of PDE-preserving operators

Henrik Petersson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
J. Approx. Theory Vol. 138 (2006), 2, p. 168-183.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Hypercyclicity, PDE-preserving operatorDenna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 25053

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur