CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hypercyclicity in Omega

Henrik Petersson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Proc. Amer. Math. Soc. Vol. 135 (2006), 4, p. 1145-1149.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Hypercyclicity, OmegaDenna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 25052

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur