CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hypercyclic subspaces for Frechet space operators

Henrik Petersson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
J. Math. Anal. Appl. Vol. 139 (2006), 2, p. 764-782.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Hypercyclic subspacesDenna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 25051

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur