CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supercyclic and Hypercyclic non-convolution operators

Henrik Petersson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
J. Operator Theory Vol. 55 (2006), 1, p. 135-151.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Hypercyclic operator, PDE-preservingDenna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 25050

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur