CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deformed Yangians and integrable models

P.P. Kulish ; Alexander Stolin (Institutionen för matematik)
Czechoslovak Journal of Physics (0011-4626). Vol. 47 (1997), 12, p. 1207-1212.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Twisted Hopf algebra slξ(2) gives rise to a deformation of the Yangian y(sl(2)). The corresponding deformations of the integrable XXX-spin chain and the Gaudin model are discussed.Denna post skapades 2017-07-05.
CPL Pubid: 250495

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur