CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process and environmental systems analysis of the BioBuF concept

Matty Janssen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys)
25th European Biomass Conference & Exhibition (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-07-05. Senast ändrad 2017-07-05.
CPL Pubid: 250493

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)