CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using life cycle assessment to guide technology development for bio-based production: An overview

Matty Janssen (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Third generation biorefineries (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-07-05. Senast ändrad 2017-07-07.
CPL Pubid: 250492

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Naturresursteknik
Bioprocessteknik
Biokemikalier
Biomaterial
Bioenergi

Chalmers infrastruktur