CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spaces that admit hypercyclic operators with hypercyclic adjoints

Henrik Petersson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Proc. Amer. Math. Soc. Vol. 134 (2006), p. 1671-1676.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: HypercyclicityDenna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 25049

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur