CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editor's comment on "CRISPR/Cas9-mediated gene editing in human zygotes using Cas9 protein"

Stefan Hohmann (Institutionen för biologi och bioteknik ; Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Molecular Genetics and Genomics (1617-4615). Vol. 292 (2017), 3, p. 535-536.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Biochemistry & Molecular Biology, Genetics & HeredityDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-07-04. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 250438

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik
Institutionen för kemi och molekylärbiologi (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Biokemi och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur