CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electro-optic dual-comb interferometer for high-speed vibrometry

Vicente Andrés Durán Bosch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Elena Luiza Teleanu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Victor Torres Company (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Express (1094-4087). Vol. 25 (2017), 14, p. 16427-16436.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-07-04. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 250388

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)