CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Testing of coarse grained hydraulic backfill material

Stefan F. Nilsson (Institutionen för byggnadsfysik)
: IEA District Heating and Cooling, 1999.
[Rapport]

1999 T3:3.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-07-04.
CPL Pubid: 250380

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur