CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The life time of polyethylene casing pipes subjected to stone indentations

Stefan F. Nilsson (Institutionen för byggnadsfysik)
7th International Symposium on District Heating and Cooling (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Lund, May 18-20, 1999, Nordic Energy Research Programme, 1999Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-07-04.
CPL Pubid: 250378

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Materialvetenskap
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur