CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Laying of district heating pipes using existing soil material

Jan Molin ; Gunnar Bergström ; Stefan F. Nilsson (Institutionen för byggnadsfysik)
7th International Symposium on District Heating and Cooling (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Lund, May 18-20, 1999, Nordic Energy Research Programme, 1999Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-07-04.
CPL Pubid: 250377

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur