CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Termisk livslängd och maximal drifttemperatur för PUR-isolerade fjärrvärmerör

Gunnar Bergström ; Stefan F. Nilsson (Institutionen för byggnadsfysik)
Nordisk fjernvarmeseminar - Fjernvarmesystemers levetid (1997)
[Konferensbidrag, övrigt]

Danmarks Tekniske Universitet 16. juni 1997, Nordisk energiforskningssamarbejde, 1997Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-07-04.
CPL Pubid: 250376

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur