CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Composition on Crystallisation of Y/Yb-Si-Al-O-N B-Phase Glasses

Y. Menke ; Lena K. L. Falk (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; S. Hampshire
J. Am. Ceram. Soc. p. Accepted. (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: glass-ceramics, sialon, transmission electron microscopyDenna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 25036

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur