CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The content and process of automation strategies

Kristina Säfsten ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation) ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
18th International Conference on Production Research, July 31. – Aug. 4, Salerno, Italy (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: semi-automated manufacturing systems, automation level, automation strategyDenna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 25034

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur