CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DNS study of dependence of bulk consumption velocity in a constant-density reacting flow on turbulence and mixture characteristics

Rixin Yu ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Physics of Fluids (1070-6631). Vol. 29 (2017), 065116, p. 15.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-07-03. Senast ändrad 2017-09-04.
CPL Pubid: 250322

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur