CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Digiatal Human Modeling for CAE Applications

Anders Sundin ; Roland Örtengren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Handbook of Human Factors and Ergonomics (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-08.
CPL Pubid: 25032

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur