CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Millimeter wave contactless microstrip-gap waveguide transition suitable for integration of RF MMIC with gap waveguide array antenna

Uttam Nandi ; Ashraf Uz Zaman (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Abbas Vosoogh (Institutionen för signaler och system, Antennsystem) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antennsystem)
2017 11th European Conference on Antennas and Propagation, EUCAP 2017 p. 1682-1684. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A new simple transition from a microstrip to gap waveguides has been proposed in this paper. The transition has been implemented for ridge gap waveguide and a groove gap waveguide. The cavity coupling is used to couple the waves between the microstrip and the gap waveguides. This cavity acts as a backshort in the transition region and the microstrip lies inside the waveguide, which provides a solution to integration of RF MMIC circuits with the feed-network of the gap waveguide array antenna. Roger 3010 (ϵr = 10.2) was used as the microstrip substrate for these transitions. The optimised back-to-back Ridge Gap Waveguide (RGW)-microstrip transition shows relative bandwidth of 21% for S11 < -20 dB and Groove Gap Waveguide (GGW)-microstrip transition shows relative bandwidth of 20% for S11 < -17 dB. The insertion losses are better than 0.5 dB in the designed frequency bands for both the RGW and GGW transitions.Denna post skapades 2017-07-03. Senast ändrad 2017-11-22.
CPL Pubid: 250318

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antennsystem (2014-2017)

Ämnesområden

Annan elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur