CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of Forest Stem Volume in Sloping Terrain Using CARABAS-II VHF SAR Data

J.E.S. Fransson ; Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; F. Walter ; A. Gustavsson ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
Can. J. Rem. Sens. Vol. 30 (2004), p. 651-660.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 2503

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2003-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur