CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vad hindrar marknadsutvecklingen för ekologisk mjölk i Sverige?

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-01-08.
CPL Pubid: 25027

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur