CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lessons from a century of innovating car recycling value chains

Magnus Andersson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Maria Ljunggren Söderman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Environmental innovation and societal transistions (2210-4224). (2017)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-29.
CPL Pubid: 250264

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Materialteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur