CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Myter och verkligheten i den forskningspolitiska debatten

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Anders Granberg
Tvärsnitt Vol. 4 (2006), p. 12-15.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-01-08.
CPL Pubid: 25025

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur