CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance Evaluation and Ranking of 7 Rudders for the Finn Dinghy

Adam Persson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik) ; Matz Brown ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers))
The Proceedings of the 4th International Conference on Innovation in High Performance Sailing Yachts, Lorient, France, 28-30 June 2017. p. 59-68. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-29.
CPL Pubid: 250226

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)
Institutionen för fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur