CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Foiling Optimist

A Andersson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; A Barreng (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; E Bohnsack (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; L Lundin (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; R Sahlberg (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; E Werner (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik) ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Adam Persson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Matz Brown ; John McVeagh
The Proceedings of the 4th International Conference on Innovation in High Performance Sailing Yachts, Lorient, France, 28-30 June 2017. p. 19-30. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-28.
CPL Pubid: 250217

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)
Institutionen för fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Transport
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur