CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Paper Boat: building a composite Optimist dinghy with cellulose fiber and epoxy matrix

Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Malin Brodin (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi) ; Gisela Rickardsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi)
The Proceedings of the 4th International Conference on Innovation in High Performance Sailing Yachts, Lorient, France, 28-30 June 2017 p. 275-282. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-28. Senast ändrad 2017-07-06.
CPL Pubid: 250216

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (Chalmers)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Organisk kemi
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur