CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance Simulation of Spaceborne P-Band SAR for Global Biomass Retrieval

Björn Hallberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Annelie Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
IEEE "Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Anchorage, Alaska, Sept 2004 p. 503-506. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 2502

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur