CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Direktförlagda böjar i fjärrvärmeledningar – Påkänningar och skadegränser

Gunnar Bergström ; Stefan F. Nilsson (Institutionen för byggnadsfysik)
Stockholm : Fjärrvärmeföreningen, 2001. - 58 s.
[Rapport]

FOU 2001:52, ISSN 1402-5191, http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/Rapporter%20och%20dokument%20INTE%20Fj%c3%a4rrsyn/FOU-rapporter%20INTE%20Fj%c3%a4rrsyn/Hetvattenprogrammet,%20rapporter/2001/Direktforlagda%20bojar_i_fjarrvarmeledningar_FOU_2001-52.pdfDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-28.
CPL Pubid: 250191

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur