CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stone Indentations in District Heating Pipes Caused by Lateral Displacement of the Pipeline

Gunnar Bergström ; Stefan F. Nilsson (Institutionen för byggnadsfysik)
Electronic Journal of Geotechnical Engineering (1089-3032). Vol. 6 (2001),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-28. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 250187

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Building Futures
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur