CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Complexing properties of α–isosaccarinate: Thorium

Stefan Allard (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Radiochim Acta Vol. 94 (2006), p. 537-549.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: THORIUM, STABILITY CONSTANTS, ISA


To obtain a copy: Dr. Christian Ekberg professor, Stena´s Chair in Industrial Materials Recycling Nuclear Chemistry Department of Chemical and Biological Engineering Chalmers University of Technology S-412 96 Göteborg Sweden che@chalmers.se Tel: +46-31-7722801Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 25017

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur