CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Connected vehicle data in demand planning: A proposal of interventions in an aftermarket context

Joakim Andersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Arni Halldorsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
Proceedings of the Nofoma conference 2017 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 250141