CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

STREAMER - Europeisk forskning på energieffektiva sjukhus

Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Christina Claeson-Jonsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Stefan Dehlin ; Peter Sandö ; Mikael Nutsos
Bygg & Teknik Vol. 5 (2017), 17, p. 22-24.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Ett regionsjukhus är ett bra exempel på ett område som består av olika byggnader (dvs. sjukhus och kliniker, forsknings- och utbildnings- byggnader, tillfälliga vårdhem, rehabiliterings- och idrottsanläggningar, kontor, återförsäljare och logistikbyggnader, energi- och kontrollanlägg- ningar) som förses med energi via ett integrerat energisystem. I nästan alla europeiska städer finns det minst ett regionsjukhus. Energianvänd- ningen i ett storsjukhus kan överstiga 20 000 bostäders. Samtidigt får ju aldrig patientfokusen bortprioriteras. Denna problematik har angri- pits i EU-projektet STREMER med Locum AB och NCC som svenska parter. Genom projektet påvisas vikten av ett integrerat arbetssätt där även entreprenören är del av det tidiga kreativa skapandet av ett bygg- nadsverk.Denna post skapades 2017-06-27.
CPL Pubid: 250123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur