CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of Flame Development on Stationary Premixed Turbulent Combustion

Pratap Sathiah (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
Proceedings of the Combustion Institute Vol. 31 (2007), p. 3115-3122.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 25012

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur