CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance evaluation of helmet-like hyperthermia applicators for brain tumors

Pegah Takook (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Hana Dobsicek Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
31st annual meeting of the European Society for Hyperthermic Oncology (ESHO 2017), Athens, Greece (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-26. Senast ändrad 2017-06-26.
CPL Pubid: 250112

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Medicinteknik
Medicinsk apparatteknik

Chalmers infrastruktur