CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global Stretch Effects in Premixed Turbulent Combustion

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; Jerzy Chomiak (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
Proceedings of the Combustion Institute Vol. 31 (2007), p. 1361-1368.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 25010

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)
Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur