CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applications of Low-Frequency SAR: Final Project Report, ESA Contract No. 16115/02/NL/MM

Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Anders Carlström (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Klas Folkesson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Björn Hallberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; D. Hoekman ; V. Horna ; Annelie Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; M. Quiñiones ; P. Snoeij ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 2501

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2003-2004)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur