CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fabrication of Continuous Gradient Plasmonic Nanostructures

Lei Shao (Institutionen för fysik, Bionanofotonik (Chalmers)) ; Robin Ogier (Institutionen för fysik, Bionanofotonik (Chalmers)) ; Mikael Svedendahl (Institutionen för fysik, Bionanofotonik (Chalmers)) ; Mikael Käll (Institutionen för fysik, Bionanofotonik (Chalmers))
2016 Progress in Electromagnetics Research Symposium (Piers) p. 743-743. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-06-22. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 250051

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Bionanofotonik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur