CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Test of the Entanglement of Radiation Generated by the Dynamical Casimir Effect

Ben Schneider (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Michael Simoen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Ida-Maria Svensson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Andreas Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Thomas Aref (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Jonas Bylander (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; C. M. Wilson ; Göran Johansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
2016 Progress in Electromagnetics Research Symposium (Piers) p. 2314-2314. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-06-22. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 250050