CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Redox control in solvent extraction studies using a PEEK AKUFVE unit

Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; H Persson ; Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Yngve Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; 2 Andersson
Solvent Extraction and Ion Exchange Vol. 24 (2006), 2, p. 219-225.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: REDOX CONTROL, AKUFVE, URANIUM, EXTRACTION


To obtain a copy: Dr. Christian Ekberg professor, Stena´s Chair in Industrial Materials Recycling Nuclear Chemistry Department of Chemical and Biological Engineering Chalmers University of Technology S-412 96 Göteborg Sweden che@chalmers.se Tel: +46-31-7722801Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 25005

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur