CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Genome-wide Linkage Analysis of Scandinavian Affected Sib-pairs Supports Presence of Susceptibility Loci for Celiac Disease on Chromosomes 5 and 11

Åsa Torinsson Naluai ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Audur Gudjonsdottir ; Andrew Louka ; Henry Ascher ; Johan Ek ; Birgitta Hallberg ; Lena Samuelsson ; Bengt Kristiansson ; Tommy Martinsson ; Olle Nerman (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Ludvig M Sollid ; Jan Wahlström
European Journal of Human Genetics Vol. 9 (2001), 12, p. 938-944.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 25004

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (1991-2005)
Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik (1991-2005)

Ämnesområden

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Chalmers infrastruktur