CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The HCR gene on 6p21 is unlikely to be a psoriasis susceptibility gene

Kevin O'Brien ; Sofia Holm ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Lina Carlén ; Tomas Rosenmüller ; Charlotta Enerbäck ; Annica Inerot ; Mona Ståhle-Bäckdahl
The Journal of investigative dermatology Vol. 116 (2001), 5, p. 750-754.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 25000

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)
Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för dermatologi och venereologi (1991-2005)

Ämnesområden

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Chalmers infrastruktur