CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Life cycle assessment of sludge management with phosphorus utilisation and improved hygienisation in Sweden

Magdalena Svanström (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Sara Heimersson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Gregory Peters (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Robin Harder (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; David I'Ons ; Anders Finnson ; Jesper Olsson
Water Science and Technology (0273-1223). Vol. 75 (2017), 9, p. 2013-24.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-06-19.
CPL Pubid: 249983

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Hållbar utveckling
Miljövetenskap
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur