CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of food processing on rye product properties and their in vitro digestion.

Daniel P Johansson ; José L Vázquez Gutiérrez ; Rikard Landberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Marie Alminger (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Maud Langton
European journal of nutrition (1436-6215). (2017)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Rye products have been reported to elicit postprandial insulin and glucose responses which may be beneficial for prevention of type-2 diabetes. However, mechanisms underlying variations in responses related to processing techniques are not fully understood.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-19.
CPL Pubid: 249980

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur