CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automation Strategies - Requirements on the Strategy Process

Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation) ; Kristina Säfsten ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Proceedings of the 39th CIRP International Seminar On Manufacturing Systems, June 7 – 9, Ljubljana, Slovenia (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Manufacturing, automation, strategyDenna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 24998

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Arbetsorganisation (2005-2006)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur