CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel urinary alkylresorcinol metabolites as biomarkers of whole grain intake in free-living Swedish adults.

Roksana Wierzbicka ; Galia Zamaratskaia ; Afaf Kamal-Eldin ; Rikard Landberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Molecular nutrition & food research (1613-4133). Vol. 61 (2017), 7 (SI), p. Article no 1700015 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Most studies on the role of whole grain for health rely on self-reported intake data, which are prone to measurement errors. There is a need for dietary biomarkers that can provide an objective measure of intake. Alkylresorcinols (AR) and their main metabolites 3,5-dihydroxybenzoic acid (DHBA) and 3-(3,5-dihydroxyphenyl)-propanoic acid (DHPPA) have been proposed as biomarkers for whole grain (WG) wheat and rye intake.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-06-19. Senast ändrad 2017-08-14.
CPL Pubid: 249979

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur