CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Critical comparison of methods for surface coverage of extractives and lignin in pulp fibres by X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)

P. Fardim ; Anette Heijnesson Hultén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; J-P Boisvert ; L-S Johansson ; M. Ernstsson ; J. Campbell ; B. Lejeune ; B. Holmbom ; D. Gray
Holzforschung Vol. 60 (2006), p. 140-155.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-08.
CPL Pubid: 24997

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur