CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Shilov boundary for a q-analog of the holomorphic functions on the unit ball of 2 by 2 symmetric matrices

Jimmy Johansson ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2017)
[Preprint]

We describe the Shilov boundary for a q -analog of the algebra of holomorphic functions on the unit ball in the space of symmetric 2×2 matrices.


Published in ArXiV https://arxiv.org/pdf/1703.06405.pdf To appear in Operator and MatricesDenna post skapades 2017-06-19. Senast ändrad 2017-07-10.
CPL Pubid: 249957

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur