CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of different XPS-methods for fiber surface analysis

Anette Heijnesson Hultén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; J. Basta ; P. Larsson ; M. Ernstsson
Holzforschung Vol. 60 (2006), p. 14-19.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 24995

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur